fbpx
Szkolenie z badań termowizyjnych paneli fotowoltaicznych 1

Badania termowizyjne modułów fotowoltaicznych

Miło jest na poinformować Państwa że w naszej ofercie szkoleniowej pojawia się nowy typ szkoleń, organizujemy 2 dniowe szkolenie z badań termowizyjnych paneli fotowoltaicznych zgodnie z normą IEC TS 62446-3 .Szkolenie odbywa się w naszym ośrodku szkoleniowym w Krzyżowej przy ulicy  . Wykładowcami będą eksperci Infrared Training Center. Zapraszamy wszystkich chętnych którzy chcą pozyskać wiedzę jak i umiejętności praktyczne przy badaniu paneli fotowoltaicznych . Jest to budynek Centrum Konferencyjnym Krzyżowa 

Koszt szkolenia to 2650 zł netto w cenie dostają Państwo materiały szkoleniowe , dyplomy ITC , obiady ,przerwy kawowe (nie zapewniamy noclegu) .

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : rgonet@interia.pl napisz do nas!

Informacje

Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w wykonywaniu badań  termowizyjnych ale studenci muszą mieć dostęp do kamery na podczerwień podczas szkolenia

Nasi instruktorzy ITC będą prezentowali obsługę kamery oraz poszczególne ćwiczenia na pokazach na żywo a studenci mogą w trakcje zadawać pytania oraz sami wykonywać ćwiczenia aby jak najlepiej wykorzystać doświadczenie z kursu.

Studenci którzy ukończą kurs dostaną dyplom ITC.

szkolenia z badań termowizyjnych paneli fotowoltaicznych

szkolenia z badań termowizyjnych paneli fotowoltaicznych

PLAN SZKOLENIOWY

Plan szkolenia z badań termowizyjnych paneli fotowoltaicznych

DZIEŃ 1

 • Podstawowe pojęcia
 1. Czym jest termografia
 2. Obraz termowizyjny
 3. Termografia a światło widzialne
 4. Emisje i odbicia
 5. Prawa promieniowania podczerwonego
 • Podstawowe parametry techniczne kamery termowizyjnej
 1. Omówienie,przykłady zdjęcia tego samego obiektu w różnej rozdzielczości
 2. Jak dobra parametry pomiaru dla optymalizacji wyników.Zajęcia praktyczne.
 3. Ostrość ustawiania automatycznie i ręcznie
 4. Właściwa kompozycja zdjęcia
 5. Zakres temperatury ,ustawiania
 6. Ustawiania emisyjności
 7. Ustawiania temperatury pozornej odbitej zgodnie z ISO 18434-1
 8. Ustalanie emisyjności własnej materiału zgodnie z ISO 18434-1
 • Zaawansowane funkcje kamery termowizyjnej
 1. Narzędzia ,punkt pomiarowy,obszar ,min/max/śrd temperatura,izoterma
 2. Funkcja PIP
 3. Fuzja Termiczna
 4. Temperatura odniesienia
 5. Pomiary praktyczne
 • Zastosowanie pomiarów termowizyjnych przykłady
 1. Budownictwo
 2. Energetyka
 3. Diagnostyka transformatorów ,silników
 4. Elektronika
 5. Kontrola jakości
 6. Badani przyrodnicze
 7. Medycyna
 8. Ratownictwo morskie
 9. Wykrywanie gazów
 10. Pożarnictwo
 11. Obronność

2 DZIEŃ

 • Podstawy promieniowania słonecznego
 1. Stała Słoneczna
 2. Atmosfera
 3. Wariacje lato/zima
 4. Kąt Padania

Przerwa kawowa

 • Panele fotowoltaiczne podstawy
 1. Komórki
 2. Moduły
 3. Project
 4. Okablowanie
 5. By pass diode

Przerwa kawowa

 • Inspekcja termowizyjna paneli fotowoltaicznych
 1. Warunki
 2. Wymagania sprzętowe
 3. Ćwiczenia praktyczne

Obiad

 • Studia przypadków w diagnozowaniu paneli fotowoltaicznych
 1. Typowe odczyty i wzory
 2. Tworzenie raportu
 3. Pytania / finalna dyskusja
Badania termowizyjne paneli fotowoltaicznych

INSPEKCJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH PRZY UŻYCIU DRONA

INSPEKCJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH PRZY UŻYCIU DRONA ITC

Dlaczego warto wykonywać badania termowizyjne paneli fotowoltaicznych?

Podstawową- jest metodą, która może być stosowana w trakcie pracy systemu PV, wstanie ustalonym. Pomiary mogą być wykonywane bez zakłócania działania instalacji.

Typy usterek, które mogą być odnalezione za pomocą termowizji:

 • Opór przejściowy w połączeniu lutowanym,
 • opór przejściowy w złączu,
 • niski równoległy opór pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego (wewnętrzne zwarcie w układzie ogniwa fotowoltaicznego),
 • uszkodzoną lub przepustowo polaryzowaną diodę pomostową,
 • różnice w charakterystykach woltamperowych pojedynczych ogniw fotowoltaicznych w jednym module,
 • zasłonięcie pojedynczych ogniw lub ich części.

CZYM JEST CENTRUM TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH?

centrum technologii energetycznych w Świdnicy

CTE to projekt Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Jesteśmy pozarządową organizacją ekspercką, pełniąca rolę brokera technologii i innowacji. Pozostajemy jednym z największych inicjatorów i propagatorów wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii i technologii energooszczędnych w Polsce od przeszło 20 lat. Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz racjonalnego wykorzystania energii i wykorzystania nowoczesnych technologii na poziomie: pojedynczych domów, gminy, powiatu oraz regionu.

 

 

DOBRY ADRES DLA FIRM I INWESTORÓW, ZAINTERESOWANYCH OBNIŻANIEM ZUŻYCIA ENERGII I WYKORZYSTANIEM OŹE.  

CTE to liczący 1.200m2 obiekt badawczo-rozwojowy z funkcjami demonstracyjnymi, wybudowany w 2012 roku w Świdnicy (40 km od Wrocławia). To swoiste zielone laboratorium, w którym w rzeczywistych warunkach funkcjonującego i użytkowanego budynku, testowanych jest 11 różnych technologii generacji energii elektrycznej, ciepła, chłodu, rozwiązań wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz technologii budownictwa niskoenergetycznego. Celem testów jest dostarczenie inwestorom oraz przedsiębiorstwom obiektywnej i zweryfikowanej wiedzy, niezbędnej do podjęcia decyzji o wyborze urządzeń i rozwiązań, pozwalających w sposób racjonalny energię oszczędzać, a także wytwarzać  ją z własnych, lokalnie dostępnych  źródeł.

– BUDYNEK-ELEKTROCIEPŁOWNIA,CZYLI POKAZ DZIAŁANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH W PRAKTYCE

zainstalowane w budynku CTE urządzenia to m.in.: panele PV, kolektory słoneczne, pompy ciepła, system regeneracji dolnego źródła pompy ciepła, kocioł biomasowy, gruntowy wymiennik ciepła, 3 centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne z wysokosprawnym odzyskiem ciepła, 2 niezależne systemy dystrybucji ciepła i chłodu.

ILUSTRACJA BUDOWNICTWA I PROJEKTOWANIA NISKOENERGETYCZNEGO

CTE to wizytówka racjonalnego ekonomicznie budownictwa energooszczędnego i projektowania zintegrowanego. Zapotrzebowanie na energię użytkowa budynku CTE wynosi 37 KWh/m2/rok (dwukrotnie mniej niż przewidują nowe, mające obowiązywać od 2014 roku warunki techniczne). Jest to wynik nie tylko doboru materiałów i urządzeń,w tym systemu docieplenia czy radykalnie energooszczędnych okien. To także efekt doświadczeń gromadzonych przez wiele lat, wykorzystania elementów projektowania pasywnego, włączenia od początku do zespołu projektowego nie tylko architektów, ale także instalatorów, energetyków, automatyków, fizyków budowli i wykonawców budowlanych oraz niezwykle wymagającego poligonu wykonawczego, na którym poradzili sobie tylko wykonawcy o najwyższych standardach jakościowych.

–  BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH

Szkolenie z badań termowizyjnych paneli fotowoltaicznych 2

Skala wyzwań związanych z projektowaniem eksperymentalnego budynku CTE  oraz optymalizacja pracy systemu energetycznego CTE, skłoniła do współpracy grupę 15 naukowców z Politechniki Wrocławskiej, reprezentujących tak różne wydziały, jak inżynieria środowiska, architektura, budownictwo, energetyka elektronika i fotonika. Na bazie CTE prowadzone są nowatorskie prace badawcze. M.in. nad prototypem autonomicznego systemu energetycznego dla budynku, wykorzystującego międzysezonową akumulację ciepła solarnego uzyskiwanego z wysokotemperaturowego kolektora parabolicznego. Trwają też badania nad regeneracją dolnego źródła pompy ciepła (3 odwierty pompna sondach regenerowane w okresach letnich ciepłem odpadowym). Innowacyjny charakter projektu CTE i skala wyzwań badawczo-rozwojowych już na etapie projektowania i wykonawstwa przyniósł plon w postaci rozpoczęcia 2 przewodów habilitacyjnych i 4 prac doktorskich.

Kontakt

Napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Not readable? Change text. captcha txt